dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak)

dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak)

çok susamak: “Kupkuru dili damağına yapışıyor, boğazından midesine doğru...” -E. E. Talu.


dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak) için benzer kelimeler


dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak), 49 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak) kelimesinin tersten yazılışı )kamuruk ığamad ilid ayev( kamşıpay anığamad ilid diziliminde gösterilir.