bilgi tazeleme eğitimi

bilgi tazeleme eğitimi İng. refresher education

Görevlilere görevleriyle ilgili yöntem, teknik, araç ve gereçleri daha etkili bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve görüşleri tanıtmayı ve geliştirmeyi amaç edinen iş dışı bir eğitim türü.


bilgi tazeleme eğitimi için benzer kelimeler


bilgi tazeleme eğitimi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 't', 'a', 'z', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
bilgi tazeleme eğitimi kelimesinin tersten yazılışı imitiğe emelezat iglib diziliminde gösterilir.