bilgisayar canlandırması

bilgisayar canlandırması İng. computer animation
bilgisayar canlandırması İng. computer animation, computer-drawn cartoon

Sinema/TV. Canlandırmanın bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilmesi; genellikle, bilgisayar, sinema ve televizyonun bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkar.


bilgisayar canlandırması için benzer kelimeler


bilgisayar canlandırması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'a', 'y', 'a', 'r', ' ', 'c', 'a', 'n', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bilgisayar canlandırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıdnalnac rayasiglib diziliminde gösterilir.