bir eli yağda bir eli balda (olmak)

bir eli yağda bir eli balda (olmak)

varlık ve bolluk içinde (olmak): “Onlara göre bir eli yağda bir eli balda olan babam için dünyalık hiç bir sıkıntı ve tasa olmamak lazımdı.” -K. Bilbaşar.


bir eli yağda bir eli balda (olmak) için benzer kelimeler


bir eli yağda bir eli balda (olmak), 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', ' ', 'e', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'd', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'e', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'l', 'd', 'a', ' ', '(', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
bir eli yağda bir eli balda (olmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlo( adlab ile rib adğay ile rib diziliminde gösterilir.