birarada tanım

birarada tanım İng. definition by meaning-postulates

Bir kuramda ilkel imlerinin anlamlarını bir arada, kuramın ilksavları yardımıyla belirleme.


birarada tanım için benzer kelimeler


birarada tanım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
birarada tanım kelimesinin tersten yazılışı mınat adararib diziliminde gösterilir.