bire bir eşleme

bire bir eşleme

a. mat. İki kümenin elemanları arasında, bir elemana karşı, bir eleman alınarak yapılan eşleme.


bire bir eşleme İng. one to one correspondence

İki küme arasında bire bir ve örten fonksiyon.


bire bir eşleme için benzer kelimeler


bire bir eşleme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
bire bir eşleme kelimesinin tersten yazılışı emelşe rib erib diziliminde gösterilir.