bireysel alan kotalaması

bireysel alan kotalaması İng. individual field quota

Her bir çiftçinin belirli bir ürün için işleyeceği ençok ekim alanının belirlenmesi. krş. bireysel kota, bireysel miktar kotalaması


bireysel alan kotalaması için benzer kelimeler


bireysel alan kotalaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'k', 'o', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bireysel alan kotalaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalatok nala lesyerib diziliminde gösterilir.