bireysel emek sunum fonksiyonu

bireysel emek sunum fonksiyonu İng. individual labor supply function

Bir işçinin belirli bir dönemde sunmak istediği emek miktarı ile ücret ve çalışma – boş zaman tercihleri arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.


bireysel emek sunum fonksiyonu için benzer kelimeler


bireysel emek sunum fonksiyonu, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
bireysel emek sunum fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof munus keme lesyerib diziliminde gösterilir.