bireysel istem çizelgesi

bireysel istem çizelgesi İng. individual demand Schedule

Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, söz konusu maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge.


bireysel istem çizelgesi için benzer kelimeler


bireysel istem çizelgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 's', 't', 'e', 'm', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bireysel istem çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç metsi lesyerib diziliminde gösterilir.