birgeleşim

birgeleşim Fr. Concomitance

birgeleşim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
birgeleşim kelimesinin tersten yazılışı mişelegrib diziliminde gösterilir.