Birgözeliler Bilimi

Birgözeliler Bilimi İng. Protozoology

(karşılık: Protozooloji), (Yun. Protos = ilk, Yun.zoon = hayvan, Yun.Logos = bilim): Zoolojinin birgözeli hayvanlarla (Protozoa) uğraşan bir dalı.


Birgözeliler Bilimi için benzer kelimeler


Birgözeliler Bilimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'i', 'r', 'g', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'i', 'l', 'e', 'r', ' ', 'B', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
Birgözeliler Bilimi kelimesinin tersten yazılışı imiliB relilezögriB diziliminde gösterilir.