akarsu bilimi

akarsu bilimi Osm. mebhas-ı enhar

(coğrafya)


akarsu bilimi için benzer kelimeler


akarsu bilimi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'r', 's', 'u', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akarsu bilimi kelimesinin tersten yazılışı imilib usraka diziliminde gösterilir.