birgurdane

birgurdane

bk. bir uğurdan.


birgurdane, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'g', 'u', 'r', 'd', 'a', 'n', 'e', şeklindedir.
birgurdane kelimesinin tersten yazılışı enadrugrib diziliminde gösterilir.