birkım

birkım

Dağ armudu.


birkım, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
birkım kelimesinin tersten yazılışı mıkrib diziliminde gösterilir.