birnokta tıkızlaması

birnokta tıkızlaması İng. one-point compactificatiori

Tıkız olmayan bir E yerel tıkız uzayı için (…)kümesi üzerinde aşağıdaki biçimde tanımlanan tıkız ilingeyi oluşturma eylemi : (…)noktasının yöreleri x in E içindeki yöreleridir, b)(...)un yöreleri E içindeki tüm tıkız kümelerin E kümesine göretümleyenleridir.(…)


birnokta tıkızlaması, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', ' ', 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
birnokta tıkızlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalzıkıt atkonrib diziliminde gösterilir.