BİT ile başlayan kelimeler

BİT ile başlayan veya başında BİT olan kelimeler 396 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bit aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bit anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BİT ile başlayan kelimeler

25 harfli

bitişik çanak yapraklılar

24 harfli

bitişik çanakyapraklılar, bitki benzeri kamçılılar, bitkisel protein yemleri, bitmek tükenmek bilmemek

23 harfli

bitişik taç yapraklılar, Bitum püskürme makinesi

22 harfli

bitişik taçyapraklılar, bitkisel kaynaklı ilaç

21 harfli

bitiş noktası ataması, Bitişikçanak yapraklı, bitki taslağı sapçığı, bitkinlik sabuklaması, bitkisel dirim konisi

20 harfli

bitişiklik çağrışımı, bitişiklik ketlemesi, bitki paleontolojisi, Bitkibilim (Botanik), bitkisel gözdeğmelik, bitkisel kaynantılar

19 harfli

biteklik (toprakta), bitişik yapı düzeni, bitişiklik ilişkisi, bitiştirici (yargı), bitki bulgu belgesi, bitkili düğmüksülük, bitkisel yenilikler

18 harfli

bitiştirilmiş alan, bitken deri yalımı, bitki doku kültürü, bitkimsi hayvanlar, bitkisel dışasalak

17 harfli

bitirim dünürlüğü, bitiştirilebilmek, bitki fizyolojisi, bitki morfolojisi, bitki öldürücüler, bitki-kesengiller, bitkisel içasalak, bitümlü yapraktaş

16 harfli

bitirme kılınışı, bitiş topolojisi, bitişik kümekent, bitişik özümleme, bitişik parmaklı, bitişik yerleşim, Bitişik yükümler, bitişimli diller, bitiştirilebilme, bitke biyolojisi, bitki biyolojisi, bitki coğrafyası, bitki hormonları, bitki patolojisi, bitkikesengiller, bitkisel soylama

15 harfli

bitelgi kırtışı, bitevi kemikçil, bitik kuraklığı, bitim gevşemesi, bitini şişirmek, bitirme aoristi, bitirme haddesi, bitirme rasyonu, bitişik bileşik, bitişik er dişi, bitiştirebilmek, bitiştirivermek, bitki anatomisi, bitki pelitçiği, bitki topluluğu, bitkisel asalak, bitkisel kazein, bitkisel toprak

14 harfli

bitav bitavına, bitevi gerilim, biti kanlanmak, bitik seslilik, bitimsiz masal, bitirilebilmek, bitirilivermek, bitirme cilâsı, bitirme işlemi, bitirme sınavı, Bitis arietans, bitiş ağırlığı, bitişik açılar, bitişik kelime, bitiştirebilme, bitiştiriverme, bitki öldürücü, bitki paraziti, bitkiler âlemi, bitkisel hayat, bitkisel kömür, ...

13 harfli

bit kaşıntısı, bit yumurtası, bitevür olmak, bitim noktası, bitirilebilme, bitiriliverme, bitirme fiili, bitiş nesnesi, bitiş noktası, bitiş sözleri, bitişik ardıl, bitişik bölge, bitişik duruş, bitişik göçme, bitişik öncül, bitiştirgisel, bitiştirilmek, bitki bilimci, bitki bitleri, bitki bölgesi, bitki bulgusu, ...

12 harfli

bitap düşmek, bitevi kesim, bitevi söküm, bitik pekmez, bitim süreci, bitirebilmek, bitirim yeri, bitirimcilik, bitiriş yemi, bitirivermek, bitiş ayrımı, bitiş çekimi, bitişebilmek, bitişik yapı, bitişken dil, bitiştiriliş, bitiştirilme, bitki bakısı, bitki bilimi, bitki evreni, bitki karımı, ...

11 harfli

bit boğması, bit merhemi, bite turmak, biteviyelik, biti şişmek, bitimi ölçü, bitimsizlik, bitirebilme, bitirimhane, bitiriverme, bitirmişlik, bitişebilme, bitişkenlik, bitiştirmek, bitki bilik, bitki nakli, bitki uyuzu, bitkileşmek, bitkinleşim, bitkinleşme, bitkinleten, ...

10 harfli

bit gebesi, bit sineği, bit yeniği, bitaraflık, bitartarat, bitebilmek, bitertanol, bitimlilik, bitirilmek, bitirimsel, bitişik ot, bitişiklik, bitişimsel, bitiştirim, bitiştiriş, bitiştirme, bitivermek, bitki göçü, bitki sütü, bitkicilik, bitkileşme, ...

9 harfli

bit akarı, bit gadak, bit kadar, bitanjant, bitebilme, bitigarcı, bitilemek, bitim imi, bitincisi, bitiriliş, bitirilme, bitirimci, bitirtmek, bitişikli, bitişimli, bitiverme, bitiyonol, bitkinlik, bitlenmek, bitmişlik, bitpazarı, ...

8 harfli

bitdadak, biteklîk, Bitengül, biteşlem, biteviye, Bithynia, bitik et, bitiklik, bitilgen, bitimcik, bitimcil, bitimsiz, bitionol, bitirgen, bitirmek, bitirmiş, bitirtme, bitişken, bitişmek, bititmek, bitiycik, ...

7 harfli

bit otu, bitaraf, bitbalı, bitbida, bitdeñi, biteciğ, bitecik, bitecük, biteğen, bitekiz, bitelge, bitelik, biterge, biterli, biticik, bitiğen, bitikci, bitikçi, bitiken, bitimek, bitimli, ...

6 harfli

bitata, bitavi, bitbit, bitdek, bitemi, bitevi, bitevü, bitgel, bitgen, bitgin, bitici, bitiği, bitike, bitiki, bitiyi, bitkel, bitken, bitkin, bitler, bitleş, Bitlis, ...

5 harfli

bitap, bitav, bitay, bitçe, biteg, bitek, biten, biter, bitev, bitey, Bitez, bitgi, bitiğ, bitik, bitim, bitin, bitiş, bitiy, bitke, bitki, bitli, ...

4 harfli

bita, bite, biti, bitü

3 harfli

bit

Kelime Ara