BİTİ ile başlayan kelimeler

BİTİ ile başlayan veya başında BİTİ olan kelimeler 154 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

biti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. biti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BİTİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

bitişik çanak yapraklılar

24 harfli

bitişik çanakyapraklılar

23 harfli

bitişik taç yapraklılar

22 harfli

bitişik taçyapraklılar

21 harfli

bitiş noktası ataması, Bitişikçanak yapraklı

20 harfli

bitişiklik çağrışımı, bitişiklik ketlemesi

19 harfli

bitişik yapı düzeni, bitişiklik ilişkisi, bitiştirici (yargı)

18 harfli

bitiştirilmiş alan

17 harfli

bitirim dünürlüğü, bitiştirilebilmek

16 harfli

bitirme kılınışı, bitiş topolojisi, bitişik kümekent, bitişik özümleme, bitişik parmaklı, bitişik yerleşim, Bitişik yükümler, bitişimli diller, bitiştirilebilme

15 harfli

bitik kuraklığı, bitim gevşemesi, bitini şişirmek, bitirme aoristi, bitirme haddesi, bitirme rasyonu, bitişik bileşik, bitişik er dişi, bitiştirebilmek, bitiştirivermek

14 harfli

biti kanlanmak, bitik seslilik, bitimsiz masal, bitirilebilmek, bitirilivermek, bitirme cilâsı, bitirme işlemi, bitirme sınavı, Bitis arietans, bitiş ağırlığı, bitişik açılar, bitişik kelime, bitiştirebilme, bitiştiriverme

13 harfli

bitim noktası, bitirilebilme, bitiriliverme, bitirme fiili, bitiş nesnesi, bitiş noktası, bitiş sözleri, bitişik ardıl, bitişik bölge, bitişik duruş, bitişik göçme, bitişik öncül, bitiştirgisel, bitiştirilmek

12 harfli

bitik pekmez, bitim süreci, bitirebilmek, bitirim yeri, bitirimcilik, bitiriş yemi, bitirivermek, bitiş ayrımı, bitiş çekimi, bitişebilmek, bitişik yapı, bitişken dil, bitiştiriliş, bitiştirilme

11 harfli

biti şişmek, bitimi ölçü, bitimsizlik, bitirebilme, bitirimhane, bitiriverme, bitirmişlik, bitişebilme, bitişkenlik, bitiştirmek

10 harfli

bitimlilik, bitirilmek, bitirimsel, bitişik ot, bitişiklik, bitişimsel, bitiştirim, bitiştiriş, bitiştirme, bitivermek

9 harfli

bitigarcı, bitilemek, bitim imi, bitincisi, bitiriliş, bitirilme, bitirimci, bitirtmek, bitişikli, bitişimli, bitiverme, bitiyonol

8 harfli

bitik et, bitiklik, bitilgen, bitimcik, bitimcil, bitimsiz, bitionol, bitirgen, bitirmek, bitirmiş, bitirtme, bitişken, bitişmek, bititmek, bitiycik

7 harfli

biticik, bitiğen, bitikci, bitikçi, bitiken, bitimek, bitimli, bitiniş, Bitiren, bitirge, bitirim, bitiriş, bitirme, bitişik, bitişim, bitişiş, bitişke, bitişme, bitiyim, bitiyin

6 harfli

bitici, bitiği, bitike, bitiki, bitiyi

5 harfli

bitiğ, bitik, bitim, bitin, bitiş, bitiy

4 harfli

biti

Kelime Ara