İçinde BİTİ geçen kelimeler

İçinde BİTİ geçen kelimeler 376 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

biti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. biti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BİTİ geçen kelimeler

25 harfli

bitişik çanak yapraklılar, çözünürlük çarpımı sabiti, fiyat tesbiti anlaşmaları

24 harfli

(birinin) işini bitirmek, arkeolojik bitişik bölge, bitişik çanakyapraklılar, doğrusal endenks probiti, paraziter tromboflebitis

23 harfli

bitişik taç yapraklılar, dışardan bitirme sınavı, keçilerin kan emen biti, kısa burunlu sığır biti, uzun burunlu sığır biti

22 harfli

bitişik taçyapraklılar, kendini yiyip bitirmek, rete artikulare kubiti, vena transversa kubiti

21 harfli

bitiş noktası ataması, Bitişikçanak yapraklı, düzgünleştirme sabiti, eğrinin bitim noktası, turunçgil pamuklubiti, uzun başlı sığır biti, yarı bitirilmiş çelik

20 harfli

Balık biti hastalığı, bitişiklik çağrışımı, bitişiklik ketlemesi, deniz biti hastalığı, derişim denge sabiti, donma noktası sabiti, göbek altçıl bitişik, koyunların ayak biti, şeftali kabuklu biti, turunçgil yaprakbiti, vena mediyana kubiti, yarı bitirilmiş ürün, yüzey bitirme işlemi

19 harfli

asit ayrışma sabiti, bitişik yapı düzeni, bitişiklik ilişkisi, bitiştirici (yargı), cücüksel bitiştirgi, zeytin kabuklu biti

18 harfli

artikulasyo kubiti, baz ayrışma sabiti, beş bitik-yarıtçıl, bezelye yaprakbiti, bitiştirilmiş alan, çeşitli bitişiklik, çüğre üstü bitişik, gözlerini bitirmek, hurma kabuklu biti, ısırıcı koyun biti, okbaşlı tavuk biti, patates yaprakbiti, şeftali yaprakbiti, Taenia cucurbitina, titreşimli bitirme, zeytin pamuklubiti

17 harfli

akasya yaprakbiti, bitirim dünürlüğü, bitiştirilebilmek, Florida mumlubiti, kararlılık sabiti, labada yaprakbiti, lahana yaprakbiti, meşe kabuklu biti, oturgadan bitişik, Passer moabiticus, şalgam yaprakbiti

16 harfli

ağırlık bitirmek, bakla yaprakbiti, bitirme kılınışı, bitiş topolojisi, bitişik kümekent, bitişik özümleme, bitişik parmaklı, bitişik yerleşim, Bitişik yükümler, bitişimli diller, bitiştirilebilme, elma pamuklubiti, göğüsten bitişik, iyonlaşma sabiti, kabak yaprakbiti, karından bitişik, kiraz yaprakbiti, mısır yaprakbiti, Michaelis sabiti, pamuk yaprakbiti, regresyon sabiti, ...

15 harfli

affinité sabiti, alından bitişik, bitik kuraklığı, bitim gevşemesi, bitini şişirmek, bitirme aoristi, bitirme haddesi, bitirme rasyonu, bitişik bileşik, bitişik er dişi, bitiştirebilmek, bitiştirivermek, cirbitik kesmek, çam pamuklubiti, çeşitli bitişik, ekin kamburbiti, ekin yaprakbiti, elma yaprakbiti, geyik sinekbiti, integral sabiti, kamacıl bitişik, ...

14 harfli

biti kanlanmak, bitik seslilik, bitimsiz masal, bitirilebilmek, bitirilivermek, bitirme cilâsı, bitirme işlemi, bitirme sınavı, Bitis arietans, bitiş ağırlığı, bitişik açılar, bitişik kelime, bitiştirebilme, bitiştiriverme, boydan bitişik, Cobitis taenia, deve sinekbiti, dilek bitirmek, faraday sabiti, Gobius cobitis, gönce bitişiği, ...

13 harfli

aşırı bitiriş, bağrı bitişik, bitim noktası, bitirilebilme, bitiriliverme, bitirme fiili, bitiş nesnesi, bitiş noktası, bitiş sözleri, bitişik ardıl, bitişik bölge, bitişik duruş, bitişik göçme, bitişik öncül, bitiştirgisel, bitiştirilmek, cilâ bitirici, güvercin biti, kösnem bitiği, Planck sabiti, yüzey bitirme

12 harfli

bezelye biti, bitik pekmez, bitim süreci, bitirebilmek, bitirim yeri, bitirimcilik, bitiriş yemi, bitirivermek, bitiş ayrımı, bitiş çekimi, bitişebilmek, bitişik yapı, bitişken dil, bitiştiriliş, bitiştirilme, çamaşır biti, çekim sabiti, emlem bitimi, et bitirgisi, Euler sabiti, Gibbs sabiti, ...

11 harfli

akasya biti, beygir biti, biti şişmek, bitimi ölçü, bitimsizlik, bitirebilme, bitirimhane, bitiriverme, bitirmişlik, bitişebilme, bitişkenlik, bitiştirmek, buğday biti, elbise biti, et bitirici, fındık biti, iş bitirmek, kadı bitisi, Kerr sabiti, kıl bitiren, lahana biti, ...

10 harfli

bakla biti, bekâr biti, beşik biti, bitimlilik, bitirilmek, bitirimsel, bitişik ot, bitişiklik, bitişimsel, bitiştirim, bitiştiriş, bitiştirme, bitivermek, buğdaybiti, buyda biti, çiçek biti, domuz biti, enbitirimi, eşlik biti, et bitiren, fındıkbîti, ...

9 harfli

ağaç biti, anız biti, asma biti, bekarbiti, bitigarcı, bitilemek, bitim imi, bitincisi, bitiriliş, bitirilme, bitirimci, bitirtmek, bitişikli, bitişimli, bitiverme, bitiyonol, cadıbitik, çiçekbiti, ekin biti, em bitiği, fidanbiti, ...

8 harfli

ağaçbiti, ane biti, arı biti, asmabiti, bağ biti, baş biti, bitik et, bitiklik, bitilgen, bitimcik, bitimcil, bitimsiz, bitionol, bitirgen, bitirmek, bitirmiş, bitirtme, bitişken, bitişmek, bititmek, bitiycik, ...

7 harfli

ak biti, am biti, arıbiti, başbiti, biticik, bitiğen, bitikci, bitikçi, bitiken, bitimek, bitimli, bitiniş, Bitiren, bitirge, bitirim, bitiriş, bitirme, bitişik, bitişim, bitişiş, bitişke, ...

6 harfli

bitici, bitiği, bitike, bitiki, bitiyi, embiti, zibiti

5 harfli

bitiğ, bitik, bitim, bitin, bitiş, bitiy

4 harfli

biti

Kelime Ara