bizmut subnitrat

bizmut subnitrat İng. bismuth subnitrate

İshal önleyici etkisi güçlü bir bizmut tuzu


bizmut subnitrat için benzer kelimeler


bizmut subnitrat, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'z', 'm', 'u', 't', ' ', 's', 'u', 'b', 'n', 'i', 't', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
bizmut subnitrat kelimesinin tersten yazılışı tartinbus tumzib diziliminde gösterilir.