bizmut sülfat

bizmut sülfat İng. bismuth sülphate

Formülü Bi2(SO4)3, mol kütlesi 706,2 g olan , beyaz kristal yapılı, toz halinde, suyla temasta veya ısıtılınca bozunan bir madde.


bizmut sülfat için benzer kelimeler


bizmut sülfat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'z', 'm', 'u', 't', ' ', 's', 'ü', 'l', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
bizmut sülfat kelimesinin tersten yazılışı taflüs tumzib diziliminde gösterilir.