BM Sanayi Kalkınma Örgütü

BM Sanayi Kalkınma Örgütü İng. United Nations Industrial Development Organization Alm. Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung Fr. Organisation des Nations unies pour le deve­loppeme

BM Sanayi Kalkınma Örgütü için benzer kelimeler


BM Sanayi Kalkınma Örgütü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'M', ' ', 'S', 'a', 'n', 'a', 'y', 'i', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'Ö', 'r', 'g', 'ü', 't', 'ü', şeklindedir.
BM Sanayi Kalkınma Örgütü kelimesinin tersten yazılışı ütügrÖ amnıklaK iyanaS MB diziliminde gösterilir.