böcü börtü

böcü börtü

1. Kurt, çakal, domuz gibi zararlı sayılan hayvanlar. 2.bk. böcük (I)-4.


böcü börtü

Böcek, akrep, çıyan, örümcek v.s


böcü börtü

1. Böcek vb. hayvanlar. 2. Kurt, kuş, zararlı hayvanlar: Çoban gözünü aç, böcü bönü davarları yer.


böcü börtü için benzer kelimeler


böcü börtü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'c', 'ü', ' ', 'b', 'ö', 'r', 't', 'ü', şeklindedir.
böcü börtü kelimesinin tersten yazılışı ütröb ücöb diziliminde gösterilir.