börtü kıran

börtü kıran Fr. insecticide

börtü kıran için benzer kelimeler


börtü kıran, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'r', 't', 'ü', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', şeklindedir.
börtü kıran kelimesinin tersten yazılışı narık ütröb diziliminde gösterilir.