bodur çapak

bodur çapak İng. white bream

İnsan ve hayvan sağlığı yönünden önemli birçok yassı solucanın arakonakçılığını yapan sazangiller türü.


bodur çapak İng. white bream

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, Avrupa kıyılarında yaşayan bir tür.


bodur çapak Lat. Blicca bjoerkna

(zooloji)


bodur çapak Lat. Blicca björkna

Beyaz çapak balığı.


bodur çapak için benzer kelimeler


bodur çapak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'd', 'u', 'r', ' ', 'ç', 'a', 'p', 'a', 'k', şeklindedir.
bodur çapak kelimesinin tersten yazılışı kapaç rudob diziliminde gösterilir.