çapak balığı

çapak balığı

1. Sazan soyundan, karnı kanatlı ve sarı pullu tatlı su balığı. 2. Sazan ve yayın balığı yavrusu.


çapak balığı İng. bream

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 50 cm kadar boyda, Avrupa ırmaklarında yaşayan bir tür.


çapak balığı Fr. brème

(zooloji)


çapak balığı Lat. Abramis brama

Kemikli balıklardan sazangiller (Cyprinidae) familyasından 50 cm kadar boyda olabilen, tatlı sularda yaşayan bir tür.


Çapak balığı İng. bream

(Abramis brama) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının sazangiller (Cyprinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 50 cm. Avrupa ırmaklarında yaşar.


çapak balığı için benzer kelimeler


çapak balığı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çapak balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab kapaç diziliminde gösterilir.