ada balığı

ada balığı

a. hay. b. Amber balığı.


ada balığı için benzer kelimeler


ada balığı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ada balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab ada diziliminde gösterilir.