ada

ada

a. 1. coğ. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire: “İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada.” -R. H. Karay. 2. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. 3. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan. 4. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.


ada

İçi, düden, bataklık ve sazlıklarla, kenarları kovalık ve çayırlarla kaplı otlaklar.


ada

Üzüntü ile karışık şaşma bildirir, eyvah: Ada ne yaptın, sütü devirdin.


ada

1. Koyu pekmez. 2. Armuttan yapılan pekmez.


ada

Ağabey: Âdâ pazara gitti.


ada

Kaynatılarak koyulaştırılmış pekmez, şeker vb., ağda.


ada

Su kenarlarında kavak ekimine uygun düz arazi (Kaman)


ada İng. island Alm. insel Fr. ile
ada İng. island

Deniz ve göllerde, her yanından sularla çevrili kara parçası.


ada İng. city block

Çevresi yollarla çevrili, yerbölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dilimi yapı adası.


ada Osm. cezire

(coğrafya)


ada için benzer kelimeler


ada, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
ada kelimesinin tersten yazılışı ada diziliminde gösterilir.