bölünemez tire

bölünemez tire İng. non-breaking hyphen

bölünemez tire için benzer kelimeler


bölünemez tire, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'n', 'e', 'm', 'e', 'z', ' ', 't', 'i', 'r', 'e', şeklindedir.
bölünemez tire kelimesinin tersten yazılışı erit zemenülöb diziliminde gösterilir.