tire

tire

(I) a. 1. Dikişte kullanılan pamuk ipliği: “Parmak uçlarında ince ince delik çorapları renkli tire ile iliştiriyordu.” -M. Yesari. 2. sf. Pamuk ipliğinden yapılmış.


tire Fr. tiret

(II) a. 1. Kısa çizgi. 2. Uzun çizgi.


tire

İplik.


tire

Mahalle.


tire

Saban oku.


tire

İplik masurası.


tire İng. hyphen
Tire

öz. a. (ti're) İzmir iline bağlı ilçelerden biri.


tire için benzer kelimeler


tire, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'r', 'e', şeklindedir.
tire kelimesinin tersten yazılışı erit diziliminde gösterilir.