bölünmez sayı, asal sayı

bölünmez sayı, asal sayı Osm. aslî aded

(matematik)


bölünmez sayı, asal sayı için benzer kelimeler


bölünmez sayı, asal sayı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', ',', ' ', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
bölünmez sayı, asal sayı kelimesinin tersten yazılışı ıyas lasa ,ıyas zemnülöb diziliminde gösterilir.