asal sayı

asal sayı

a. mat. Kendisinden ve 1'den başka böleni olmayan, 1'den büyük sayı: 2, 3, 5 vb.


asal sayı İng. prime number
asal sayı İng. prime number

Kendisinden ve 1 den başka böleni olmayan 1 den büyük tümsayı. Örnek. 2, 3, 5.


asal sayı İng. prime number

Yalnızca kendisine ve bire bölünen, birden büyük tamsayı.


asal sayı

bk. bölünmez sayı.


asal sayı İng. cardinal number

Bir çokluğun birimlerini sayan sayı. bk. sıral sayı.


asal sayı için benzer kelimeler


asal sayı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
asal sayı kelimesinin tersten yazılışı ıyas lasa diziliminde gösterilir.