asal çember

asal çember Fr. circonférence principale

(matematik)


asal çember için benzer kelimeler


asal çember, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
asal çember kelimesinin tersten yazılışı rebmeç lasa diziliminde gösterilir.