asal çarpanlara ayırmak

asal çarpanlara ayırmak Osm. âdâdın mazrûb-ı aslîlerine ifrazı

(matematik)


asal çarpanlara ayırmak için benzer kelimeler


asal çarpanlara ayırmak, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'a', ' ', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
asal çarpanlara ayırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıya aralnapraç lasa diziliminde gösterilir.