doğrultudan ayırmak

doğrultudan ayırmak İng. To deflect

Karşı yarışmacıya bir saldırı yapabilmek için, "bastırma", "çırpma", "ezme" ya da "yakalayıp açma" gibi eylemlerle savutunun namlusunu bulunduğu doğrultudan saptırma.


doğrultudan ayırmak için benzer kelimeler


doğrultudan ayırmak, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', 'd', 'a', 'n', ' ', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
doğrultudan ayırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıya nadutlurğod diziliminde gösterilir.