Bonferroni güven aralıkları

Bonferroni güven aralıkları İng. Bonferroni confidence intervals

Bonferroni güven aralıkları için benzer kelimeler


Bonferroni güven aralıkları, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'o', 'n', 'f', 'e', 'r', 'r', 'o', 'n', 'i', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
Bonferroni güven aralıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkılara nevüg inorrefnoB diziliminde gösterilir.