geçişli güven

geçişli güven İng. transitive trust

geçişli güven için benzer kelimeler


geçişli güven, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', şeklindedir.
geçişli güven kelimesinin tersten yazılışı nevüg ilşiçeg diziliminde gösterilir.