değillemeli-geçişli bağıntı

değillemeli-geçişli bağıntı İng. negatively transitive relation

ß bağıntısının K. kümesinde değillemeli-geçişli olması (…) . || Her değillemeli-geçişli bakışımsız bağıntı geçişlidir.


değillemeli-geçişli bağıntı için benzer kelimeler


değillemeli-geçişli bağıntı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'l', 'e', 'm', 'e', 'l', 'i', '-', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
değillemeli-geçişli bağıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnığab ilşiçeg-ilemelliğed diziliminde gösterilir.