değillemeli-ikil önerme kalıpları

değillemeli-ikil önerme kalıpları İng. negational dual of a sentence schema

Bir önerme kalıbımın değillemeli ikilli'si, bu önerme kalıbının gerek tümünün gerek içinde geçen tüm çekirdek önerme kalıplarının değillemesi ile elde edilen önerme kalıbı demektir. || Krş.. ikil önerme kalıbı. Örn. (…)


değillemeli-ikil önerme kalıpları için benzer kelimeler


değillemeli-ikil önerme kalıpları, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'l', 'e', 'm', 'e', 'l', 'i', '-', 'i', 'k', 'i', 'l', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
değillemeli-ikil önerme kalıpları kelimesinin tersten yazılışı ıralpılak emrenö liki-ilemelliğed diziliminde gösterilir.