belirlenmez önerme

belirlenmez önerme İng. undecidable sentence

Kendisi de değillemesi de kanıtlanamayan önerme.


belirlenmez önerme için benzer kelimeler


belirlenmez önerme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
belirlenmez önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö zemnelrileb diziliminde gösterilir.