açık önerme

açık önerme

a. mat. İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme.


açık önerme İng. open sentence, open condition

bk. önermeli işlev.


açık önerme İng. open sentence

Değişkenler içeren ve bu değişkenlere belirli değerler verildiğinde önerme olan ifade.


açık önerme İng. open sentence, propositional function

Bir önermede geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine bağsız olacak biçimde birer değişken koymakla elde edilen deyim: ||n-li açık önerme (…) biçiminde gösterilir. Anl. açık tamdeyim. Krş.. tek düzenli birli açık önerme, özelleme, gerçekleme. Örn. '2+2=4' önermesinde '2' sayı adı yerine 'x' değişkeni koymakla ‘x+x=4' birli açık önermesi elde edilir.


açık önerme için benzer kelimeler


açık önerme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
açık önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö kıça diziliminde gösterilir.