asal ikilli önerme kalıpları

asal ikilli önerme kalıpları İng. principal dual of a sentence schema

Bir önerme kalıbının asal ikilli'si, bu önerme kalıbında geçen tüm (doğrusal ya da doğrusal olmayan) eklemler ile tanıdeyimsel değişken bağlama imlerini ikilleriyle değiştokuş etmekle elde edilen önerme kalıbı dernektir. || Krş. ikil önerme kalıbı. Örn. (…)


asal ikilli önerme kalıpları için benzer kelimeler


asal ikilli önerme kalıpları, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
asal ikilli önerme kalıpları kelimesinin tersten yazılışı ıralpılak emrenö illiki lasa diziliminde gösterilir.