mera kalıpları

mera kalıpları İng. pasture pellets) 

Mera hayvanlarına ek yem olarak yonca gibi kaba yemlerin değişik katkılarla pelet hâline getirilmiş hâli.


mera kalıpları için benzer kelimeler


mera kalıpları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
mera kalıpları kelimesinin tersten yazılışı ıralpılak arem diziliminde gösterilir.