çıkarım kalıpları

çıkarım kalıpları İng. patterns of inference

Biçimsel mantıkta, öncüllerden çıkarılacak sonuçların ya da vargıların doğruluk, yanlışlık koşullarını gösteren kalıplar.


çıkarım kalıpları için benzer kelimeler


çıkarım kalıpları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
çıkarım kalıpları kelimesinin tersten yazılışı ıralpılak mırakıç diziliminde gösterilir.