belirlenir önerme

belirlenir önerme İng. decidable sentence

Kendisi ya da değillemesi kanıtlanabilen önerme.


belirlenir önerme için benzer kelimeler


belirlenir önerme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 'l', 'e', 'n', 'i', 'r', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
belirlenir önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö rinelrileb diziliminde gösterilir.