bor

bor

(I) sf. hlk. İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak.


bor Fr. bore

(II) a. kim. Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit element (simgesi B).


bor

Pas, oksitlenme, sürahi, çaydanlık ve bardakta meydana gelen tortu, kireç


bor

1. Yağmurdan sonra toprağın üstünde meydana gelen tuzlu beyaz tabaka. 2. Taşlık, işlenmemiş, sert toprak, ekilmemiş tarla. 3.bk. bar (I)-2. 4. Yollarda havaya kalkan toz. 5.Kireç, tebeşir, beyaz toprak. 6. Taşların güneye bakan yüzünde oluşan yosun. 7. Genel olarak boz renk.


bor

Yumuşak.


bor

Gri renkli sığır.


bor

Üzüm bağı için elverişli yer.


bor

Bir çeşit domino oyununda kazandığını bilmeyene karşı yanın, sayıyı yok etmek için söylediği söz.


bor

Ekilmeyen verimsiz toprak


bor

Sarı, sarışın


bor

Üzüm bağı yapılan arazi


bor

Kireçli verimsiz toprak


bor İng. boron

Simgesi B, atom numarası 5, atom kütlesi 10,81g olan kristal şekli çok sert, renksiz, dörtgen kristal yapıda, asit ve bazlarda çözünmeyen, metalik şekli endüstride katalizör olarak, metalürjide sertlik vermek üzere kullanılan, nötronları soğurduğu için atom reaktörlerinde kullanılan aluminyum grubu metali.


bor İng. boron

Çelikleri sertleştirmede kullanılan, kahverengi, amorf toz ya da sarı kristal element. A. A. 10.82, A. S. 5, Ö. A. 2. 3, E. S. 2300°C.


bor İng. boron

Doğada borik asit ya da boraks olarak bulunan, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,82 olan ve nükleer endüstride kullanılan doğal element (B).


bor Fr. bore
bor (I), (por)

Sürülmemiş, otsuz, pek toprak.


bor (II)

Boz, boz renk.


Bor

öz. a. Niğde iline bağlı ilçelerden biri.


Bor Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. İşlenmemiş, ekilmemiş toprak. 2. Fr. Doğada bor asidi veya boratlar durumunda bulunan bir element.


bor için benzer kelimeler


bor, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'r', şeklindedir.
bor kelimesinin tersten yazılışı rob diziliminde gösterilir.