borsada primli piyasa

borsada primli piyasa İng. option bargain

Alıcıya gerektiğinde belli bir prim karşılığı girdiği taahhüdü iptal etmek hakkını sağlayan bir vadeli işlem türü.


borsada primli piyasa için benzer kelimeler


borsada primli piyasa, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'r', 's', 'a', 'd', 'a', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', şeklindedir.
borsada primli piyasa kelimesinin tersten yazılışı asayip ilmirp adasrob diziliminde gösterilir.