borulu askı

borulu askı İng. fly-bar, spot bar, pipe grids, grid, lighting grid, (ÂBD) light pipe

TV. İşlik tavan yüksekliğine göre tabandan 3-6 m yukarıda, birbirine koşut ya da çapraz olarak bağlanmış borulardan oluşan ve aydınlatma araçlarının tutturulduğu ızgara.


borulu askı için benzer kelimeler


borulu askı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'r', 'u', 'l', 'u', ' ', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
borulu askı kelimesinin tersten yazılışı ıksa ulurob diziliminde gösterilir.