boş torba ile at tutulmaz

boş torba ile at tutulmaz

“çıkar veya karşılık gösterilmeden bir kimse bir yere bağlanmaz” anlamında kullanılan bir söz.


boş torba ile at tutulmaz için benzer kelimeler


boş torba ile at tutulmaz, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', ' ', 't', 'o', 'r', 'b', 'a', ' ', 'i', 'l', 'e', ' ', 'a', 't', ' ', 't', 'u', 't', 'u', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
boş torba ile at tutulmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlutut ta eli abrot şob diziliminde gösterilir.