boşaltı aygıtı

boşaltı aygıtı

bk. boşaltım aygıtı.


boşaltı aygıtı için benzer kelimeler


boşaltı aygıtı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
boşaltı aygıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtıgya ıtlaşob diziliminde gösterilir.