boşaltı bezi

boşaltı bezi İng. excretory gland

1. Bazı nematodların vücut boşluğunu drene etmek için sahip oldukları çift bezler ve lateral kordlar içerisindeki kanallar biçimindeki H hücre sistemi. 2. Krustaselerde antenlerin kökünde ve/veya bacağın ilk segmentlerinde bulunan benzer boşaltı sistemleri.


boşaltı bezi için benzer kelimeler


boşaltı bezi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
boşaltı bezi kelimesinin tersten yazılışı izeb ıtlaşob diziliminde gösterilir.